Μέχρι 04-04 οι αιτήσεις για οικοσκευές

Το Αυτοτελές Τμήμα Πρόνοιας ανακοινώνει ότι νέα αιτήματα για διενέργεια αυτοψίας για την εκτίμηση ζημιών οικοσκευής πρώτης κατοικίας, θα γίνονται δεκτά αποκλειστικά μέχρι την Πέμπτη 4 Απριλίου 2014.
Μετά την παρέλευση της ημερομηνίας αυτής δεν θα γίνει δεκτό κανένα αίτημα. Το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο προβλέπει προθεσμία ενός μηνός από το φυσικό φαινόμενο, ωστόσο με ενέργειες του Δήμου η προθεσμία τροποποιείται και επεκτείνεται στους δύο μήνες ήτοι από τις 3 Φεβρουαρίου το δίμηνο λήγει στις 4 Απριλίου.

Ο προϊστάμενος της Πρόνοιας
Δημήτρης Δημουλιός

 

Related Posts