Απλοποίηση Προγράμματος Επιδότησης Διακοπών

ΑΘΗΝΑ 23-05-2014

                  

Προς: Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, κ. Βρούτση      Ιωάννη.

           Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, κ. Σταϊκούρα Χρήστο.

Κοιν.: Γενική Γραμματέας Υπουργείου Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,  κ. Στρατινάκη Άννα.

           Γενική Γραμματέα Υπουργείου Οικονομικών, κ. Παπακωνσταντίνου Χριστίνα.  

Θέμα: Απλοποίηση Προγράμματος Επιδότησης Διακοπών.

Κύριε Υπουργέ

Κύριε Αναπληρωτή Υπουργέ,

          Λάβαμε γνώση της υπ’αριθμ. 11712/76 απόφασης «Κατάρτισης προγράμματος επιδότησης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και των οικογενειών αυτών με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού» με την οποία καθορίζονται οι πάροχοι του προγράμματος και ανακοινώνεται η δημόσια πρόσκληση για την κατάρτιση των μητρώων δικαιούχων – ωφελουμένων και παρόχων.

          Δεδομένου του προγράμματος επιδότησης διακοπών 2013-2014, η διαδικασία υλοποίησης του οποίου είναι ιδιαίτερα σύνθετη και προϋποθέτει αρκετές εργατοώρες για τους επιχειρηματίες μέσω σαρώσεων – εκτυπώσεων κλπ, σας ζητούμε με την παρούσα να απλοποιήσετε περαιτέρω τη διαδικασία, προκειμένου να μην αποτελέσει ανασταλτικό παράγοντα συμμετοχής των υποψηφίων παρόχων η συνθετότητα και η πολυπλοκότητα των ηλεκτρονικών διαδικασιών. Το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού του ΟΓΑ αποτελεί για τους συναδέλφους ένα πολύ καλό παράδειγμα συμμετοχής των παρόχων και υλοποίησης του προγράμματος.

          Αναμένοντας τη βελτίωση του προγράμματος ώστε  να μην αποκλειστούν οι μικροί επιχειρηματίες του κλάδου μας, διατελούμε.

Με εκτίμηση,

Για το Δ.Σ.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΠΡΕΝΤΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ       ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Related Posts