Κώδικας δεοντολογίας μελών της Κυβέρνησης

Ο «οδικός χάρτης» για την καταπολέμηση της διαφθοράς στο Δημόσιο, αλλά και ο «Κώδικας Δεοντολογίας των Μελών της Κυβέρνησης» αναμένεται να εξεταστούν στη συνάντηση που θα έχει στις 11:00 σήμερα, Τρίτη, η τρόικα με τον Εθνικό Συντονιστή για την καταπολέμηση της διαφθοράς Ιωάννη Τέντε.
Πάγια θέση της τρόικας είναι ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί η διαφθορά στην Ελλάδα για να ανακτήσει τη χαμένη της εμπιστοσύνη. Στο πλαίσιο αυτό αναμένεται να εξετάσει με τον κ. Τέντε την πρόοδο που έχει συντελεσθεί τους τελευταίους 10 μήνες ειδικά στις περιοχές «υψηλού κινδύνου», όπως είναι ο χώρος των δημοσίων έργων, ο χώρος της υγείας, οι ΟΤΑ, οι πολεοδομίες, οι εφορίες, κ.α. Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθεί και ο «Κώδικας Δεοντολογίας των Μελών τη Κυβέρνησης», ο οποίος συμπεριλαμβανόταν στα προαπαιτούμενα για τη δόση του 1 δισ. ευρώ και ο οποίος προβλέπει αυστηρούς κανόνες συμπεριφοράς για υπουργούς, υφυπουργούς και γενικούς γραμματείς υπουργείων. Μεταξύ άλλων ο Κώδικας προβλέπει την αποχή από κάθε ιδιωτική δραστηριότητα που σχετίζεται με τα υπουργικά καθήκοντα έως και δύο έτη από την ημέρα αποχώρησης από την κυβέρνηση. Ο Κώδικας περιλαμβάνει κανόνες πολιτικής φύσεως, η παραβίαση των οποίων επισύρει πολιτικές ευθύνες. Μεταξύ άλλων προβλέπει πως κατά την αποχώρησή τους τα μέλη της Κυβέρνησης οφείλουν να ενημερώνουν τους προκατόχους τους και να παραδίδουν όλα τα σχετικά αρχεία (βλ. Λίστα Λαγκάρντ). Τέλος, αναφορικά με τη σύγκρουση συμφερόντων σημειώνεται πως αυτή «ανακύπτει από κάθε κατάσταση στην οποία μέλος της Κυβέρνησης ή σύζυγος ή στενός συγγενής ή άλλο πρόσωπο φυσικό ή νομικό, στενώς συνδεόμενο με αυτό, έχει άμεσο ιδιωτικό συμφέρον, οικονομικό ή άλλο, το οποίο είναι δυνατόν να επηρεάσει ή δίδει ευλόγως την εντύπωση ότι επηρεάζει την αμερόληπτη και αντικειμενική εκπλήρωση των καθηκόντων του».

Επιμέλεια Ελένη Ευαγγελάτου

Related Posts