Σύσκεψη για τη γέφυρα στον «Χάρακα»

Σύσκεψη με θέμα την πορεία της κατασκευής του έργου της γέφυρας στην θέση «Χαρακας» πραγματοποιήθηκε στο Αργοστόλι με την συμμετοχή του Περιφερειάρχη Θ Γαλιατσάτου , του α/περιφερειάρχη Π Δρακουλόγκονα ,στελεχών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της ΠΕ Κεφαλονιάς , καθώς και εκπροσώπων της αναδόχου τεχνικής εταιρείας. Ο περιφερειάρχης αφού επεσήμανε την καθυστέρηση που εμφανίζεται και στην παραβίαση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου, ζήτησε αφ ενός την επίσπευση των εργασιών από την ανάδοχο εταιρεία ώστε να καλυφθεί ο χαμένος χρόνος και αφ ετέρου την κατά προτεραιότητα προώθηση των στοιχείων του φακέλου του έργου από την τεχνική υπηρεσία. «Το έργο αυτό ,τόνισε ο περιφερειάρχης, κρίνεται ως εξαιρετικά κρίσιμο για την τοπική κοινωνία και οικονομία». Από την πλευρά τους οι εκπρόσωποι της αναδόχου εταιρείας διαβεβαίωσαν τον περιφερειάρχη ότι θα παραδώσουν το έργο μέσα στον Απρίλιο του 2015.

Related Posts