Επιδοτήσεις 100 εκατ. ευρώ για νέες επιχειρήσεις

Το πρόγραμμα «Νέα Επιχειρηματικότητα» επιδοτεί φυσικά πρόσωπα, άνδρες και γυναίκες χωρίς όριο ηλικίας, που θέλουν να ανοίξουν τη δική τους επιχείρηση. Μεγάλο πρόγραμμα ύψους 100 εκατ. ευρώ με κονδύλια του ΕΣΠΑ που θα επιδοτεί το άνοιγμα νέων επιχειρήσεων στην αγορά ετοιμάζεται να προκηρύξει το υπουργείο Ανάπτυξης.
Μέσα από τα κονδύλια θα δίνεται η δυνατότητα και της κάλυψης λειτουργικών δαπανών της νέας επιχείρησης. Τα έργα που θα ενισχυθούν θα είναι ύψους μέχρι 200.000 ευρώ, λένε οι διαθέσιμες πληροφορίες, χωρίς να αποκλείεται η αλλαγή αυτού του ύψους ή για την ακρίβεια η διαφοροποίησή του ανά κλάδο. Οι κύριοι τομείς από τον κλάδο της μεταποίησης που εξετάζονται για να χρηματοδοτηθούν μεταξύ άλλων είναι η μεταποίηση τροφίμων, η αρτοποιία, η μεταποίηση ποτών, η παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλικών, η κατασκευή ειδών ένδυσης, κλάδοι της πληροφορικής κλπ. Δέκα είναι οι επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος:
-Εξυπηρέτηση κτιριακών αναγκών και διαμόρφωσης χώρων καθώς και ειδικών εγκαταστάσεων.
-Μηχανολογικός και εργαστηριακός εξοπλισμός. Μεταξύ άλλων είναι: Κύριος και βοηθητικός μηχανολογικός εξοπλισμός.
-Πληροφορική-Τηλεπικοινωνίες. Ενδεικτικά αναφέρονται: Προμήθεια λογισμικού και εξοπλισμού φιλοξενίας βασικών εφαρμογών.
-Κατοχύρωση, τροποποίηση πατεντών πνευματικής ιδιοκτησίας, χρήση και προστασία δικαιωμάτων βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας – μεταφορά τεχνογνωσίας.
-Δαπάνες σχεδιασμού και πιστοποίησης προϊόντων, υπηρεσιών και διαχειριστικών συστημάτων.
-Δαπάνες τεχνικής, τεχνολογικής, επιστημονικής και συμβουλευτικής υποστήριξης.
-Δαπάνες προβολής και επικοινωνίας.
-Ανάπτυξη εξειδικευμένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων. Περιλαμβάνονται δαπάνες μισθοδοσίας (μισθοδοσία και ασφαλιστικές εισφορές) στελέχους – στελεχών υψηλών προσόντων για 12 μήνες από την ημερομηνία πρόσληψης.
-Ανάπτυξη πρωτότυπων εφαρμογών.
-Λειτουργικές δαπάνες των επιχειρήσεων.

Επιμέλεια Ελένη Ευαγγελάτου

Related Posts