Ψήφισμα επιθανάτιου ευγνωμοσύνης

Το Κοργιαλένειο Διοικητικό Συμβούλιο συνελθόν εκτάκτως εν τω Γραφείω αυτού σήμερον Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 16:00, υπό την Προεδρεία του Αντιπροέδρου αυτού κυρίου Παναγιώτου Μπαζίγου.
Παρόντων απάντων των κ.κ. Μελών αυτού, παρουσία της Γραμματέως αυτού κ. Αικατερίνης Αντωνέλου, παρόντος επίσης και του επί τιμή Γραμματέως κ. Γερασίμου Ι. Σταματάτου, επί τω θλιβερώ αγγέλματι της εις Κύριον μεταστάσεως εν Αθήναις, ως τακτικού Μέλους της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, του επί τριακονταετίαν και πλέον Προέδρου του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κεφαλληνίας κυρού Σπυρίδωνος (Καλαφατάκη), ακούσαντες πάντες μετά συγκινήσεως του Αντιπροέδρου αυτού, εξάραντος την μετ’ ευθύνης και πατρικού ενδιαφέροντος προσφοράν των ευγενών δραστηριοτήτων του μακαριστού Προέδρου του υπέρ του Ιδρύματος απεφάσισε ομοφώνως το Κ.Δ. τα εξής:
Ετήρησε ενός λεπτού σιγή εις την μνήμην του, δεηθέν αφ’ ενός υπέρ αναπαύσεως της ψυχής αυτού, ένθα οι δίκαιοι αναπαύονται, αφ’ ετέρου όπως η Σεπτή Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος αναδείξη αντάξιον διάδοχόν του, ως Μητροπολίτη Κεφαλληνίας και ικανώτατο, ως προς την ιστορία της Νήσου. Υπέστειλε την Σημαία του κτηρίου της Κοργιαλενείου Βιβλιοθήκης, ήτις θα παραμείνη μεσιστία επί 3/ήμερον. Θα παραστεί σύσσωμο κατά μεν την μεταφορά της Σορού του εξ Αθηνών ενταύθα, αύριο Τετάρτην 21/1 και ώρα 16:00 έμπροσθεν του Δημοτικού Θεάτρου Αργοστολίου, ίνα συνοδεύσει ταύτη προς εναπόθεση εις τον Μητροπολιτικό Ναόν Αργοστολίου και θα παραστεί επίσης κατά την κηδεία του Σκηνώματός του την επομένη Πέμπτην και ώραν 12:00 εις τον αυτόν Ι. Ναόν. Εκφράζει τα θερμά συλλυπητήρια αυτού προς τους οικείους του.

Ο Αντιπρόεδρος
Παναγιώτης Μπαζίγος

Related Posts