Αρχιτέκτων ζητάει συνεργασία

Αρχιτεκτόνισσα ΕΜΠ, μελος ΤΕΕ -99, με εμπειρία στις μελέτες κτιριακών έργων, (συγκροτημάτων κατοικιών, σχολείων, γυμναστηρίων, γραφείων, κ.λ.π.), αποτυπώσεις, με πολλή καλή Γνώση, ΓΟΚ, ΝΟΚ, Autocad 2d, αγγλικής γλώσσας και εμπειρία στην νομιμοποίηση αυθαιρέτων με το Ν. 4178/2013, ζητά συνεργασία με τεχνικά γραφεία ή κατασκευαστικές εταιρείες. Τηλ. 6955315623, e-mail:kroussoub@teemail.gr.

Related Posts