Ευχαριστίες από τη Σχολική Επιτροπή Β’ Βάθμιας Εκπαίδευσης

Η    Σχολική  Επιτροπή Β΄βαθμιας   Εκπαίδευσης Δήμου Κεφαλλονιάς   ευχαριστεί  θερμά  για τις  χορηγίες-δωρεές   (εντός έτους 2015) τους κάτωθι :

-Tην  επιχείρηση   ‘’Ιχθυοτροφεία  Κεφαλληνίας  ΑΕ’’ για  την δωρεά   Δώδεκα -12- καινούργιων  σύγχρονων  οθονών Η/Υ , προκειμένου   να  δημιουργηθεί  Εργαστήριο Πληροφορικής  στο Λύκειο  Ληξουρίου , καθώς   και την χρηματική δωρεά   ποσού πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00€) προς    το ΕΕΕΕΚ Αργοστολίου(Φαρακλάτα) , προκειμένου να πραγματοποιηθούν αναγκαίες επισκευαστικές   παρεμβάσεις αποκατάστασης  ζημιών   στο κτίριο   από τους  πρόσφατους   σεισμούς.

-Τον   ιδιώτη   κο  Βεργωτή Παναγή για   την χρηματική δωρεά ποσού  τεσσάρων   χιλίων  ευρώ (4.000,00€) ,  προς   το ανωτέρω σχολείο   και για τον ίδιο   λόγο

-Διάφορους  Ιδιώτες   για   την συνολική δωρεά   ποσού   οκτακοσίων πενήντα ευρώ (850,00€) προς   το ΕΕΕΕΚ  Αργοστολίου   (Φαρακλάτα), για  κάλυψη λειτουργικών δαπανών   του σχολείου.

Οι   ανωτέρω    δωρεές   καταδεικνύουν   έμπρακτα  την ευαισθησία   ιδιωτών   συμπολιτών μας αλλά   και το αίσθημα   εταιρικής  ευθύνης  της μεγαλύτερης   παραγωγικής  επιχείρησης   του τόπου μας, οι οποίοι αδιάκοπα   και   διακριτικά   στέκονται  πάντοτε  αρωγοί   στην προσπάθεια    για   συνεχή βελτίωση των όρων και συνθηκών   εκπαίδευσης     στο νησί μας.

Η    πρόεδρος

ΚΟΥΝΑΔΗ ΜΑΡΙΑ

Related Posts