Σταγόνα-σταγόνα θα εξοφλεί το Δημόσιο τα χρέη του

Επιχειρήσεις, φορολογούμενοι, συνταξιούχοι του Δημοσίου που αναμένουν μήνες την εξόφληση, μπορούν πλέον να ελπίζουν ότι θα πάρουν σε δόσεις ένα μέρος των οφειλομένων.
Σύμφωνα με το σχέδιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για τις πληρωμές: το Δημόσιο αναμένεται να πληρώνει περί τα 700-800 εκατ. ευρώ το μήνα. Κατά προτεραιότητα η εξόφληση θα γίνει στον ΕΟΠΥΥ, που έχει και τα μεγαλύτερα χρέη, στα νοσοκομεία για να πληρώσουν προμηθευτές και εταιρείες και στο Ταμείο Πρόνοιας των Δημοσίων Υπαλλήλων για τα εφάπαξ. Την ίδια ώρα, η ΓΓ Δημοσίων Εσόδων καλείται να «τρέξει» πρόγραμμα συμψηφισμού οφειλών του Δημοσίου με τυχόν φόρους-εισφορές-πρόστιμα. Μετά τον συμψηφισμό θα καταβληθούν σε ιδιώτες και επιχειρήσεις τυχόν υπόλοιπα από φόρο εισοδήματος και ΦΠΑ.

Επιμέλεια Ελένη Ευαγγελάτου

Related Posts