Προσοχή στα Γεωργικά Φάρμακα

Ο Ε.Α.Σ. Κεφαλληνίας & Ιθάκης στα πλαίσια των γεωργικών προειδοποιήσεων ενημερώνει τον ντόπιο επαγγελματία παραγωγό αλλά και τον ερασιτέχνη καλλιεργητή για το τι πρέπει να προσέχει όταν αγοράζει φυτοπροστατευτικά προϊόντα
Η χρήση των νόμιμων και καταχωρημένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων στη σύγχρονη γεωργία, με τις σημερινές συνθήκες και με ορισμένες προϋποθέσεις είναι αναγκαία για την αγροτική παραγωγή. Όταν χρησιμοποιούνται στη σωστή αναλογία και με την καθοδήγηση υπεύθυνου γεωπόνου συμβάλλουν στην αύξηση της αγροτικής παραγωγής και την βελτίωση της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων. Τα παράνομα φυτοπροστατευτικά προϊόντα δεν υποβάλλονται σε ενδελεχείς δοκιμές από κρατικούς φορείς για τις επιπτώσεις τους στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον και ως εκ τούτου απαγορεύεται η χρήση τους. Οι ετικέτες των φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να είναι γραμμένες στα ελληνικά και να αναγράφουν τον αριθμό έγκρισης. Οι οδηγίες διαβάζονται προσεκτικά πριν την χρήση. Κατά τη προετοιμασία ή την διάρκεια του ψεκασμού, ο οποίος πρέπει να αποφεύγεται όταν επικρατεί υψηλή θερμοκρασία και δυνατός άνεμος, ο χρήστης οφείλει να λαμβάνει τα κατάλληλα προστατευτικά μέτρα. Ο Ε.Α.Σ. στο Αργοστόλι, ως εγκεκριμένο από το αρμόδιο Υπουργείο σημείο πώλησης φυτοπροστατευτικών προϊόντων, παρέχει δωρεάν συμβουλές για μεμονωμένη ή συνδυασμένη καταπολέμηση εχθρών ή ασθενειών, ενημέρωση σχετικά με τις δραστικές ουσίες για κάθε καλλιέργεια, για πιο έντομο ή ασθένεια είναι εγκεκριμένο το κάθε σκεύασμα, για την ασφαλή χρήση και την εφαρμογή του, τους κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον και για τον ορθό τρόπο αποθήκευσης και διαχείρισης των υπολειμμάτων και των κενών συσκευασιών.

Ο πρόεδρος του ΕΑΣ
Ανδρέας Καλαφάτης

Related Posts