Σημαντικός βιότοπος για την καρέττα-καρέττα

Ο σημαντικότερος βιότοπος της χελώνα καρέττα-καρέττα στα Ιόνια Νησιά είναι ο κόλπος του Κατελειού-Μούντας Κεφαλονιάς, μετά τον Κόλπο του Λαγανά Ζακύνθου.
Ενισχύεται η σημασία του προστατευόμενου Όρμου του Κατελειού-Μούντας Κεφαλονιάς (ΝΑΤΟΥΡΑ2000) ως σημαντικότερου βιότοπου για την θαλάσσια χελώνα (Caretta-caretta) στα Ιόνια Νησιά μετά τον Όρμο του Λαγανά Ζακύνθου. Ο Σύλλογος Κατελειού έχει καταγράψει με την βοήθεια Ελλήνων και ξένων εθελοντών για τις τέσσερεις (4) τελευταίες συνεχιζόμενες περιόδους αναπαραγωγής (2013-2016) σημαντική αύξηση των εξόδων των χελωνών για φωλαιοποίηση. Συγκεκριμένα ο Σύλλογος Κατελειού έχει καταγράψει 1.373 εξόδους χελωνών εκ των οποίων οι 335 ήταν φωλιές και 112 οι χελώνες που καταγράφηκαν (μαρκαρίστηκαν). Προεξάρχουσα παραλία της καρέττα στον Κόλπο, από το 1984, η Μούντα (Καμίνια-Ποταμάκια) η οποία προσφέρει:
-ιδανικές φυσικές συνθήκες για την επιτυχή ωοτοκία της χελώνας
-αλλά και ένα ασφαλές κοινωνικό περιβάλλον λόγω της πολυετούς προσπάθειας προστασίας από τον Σύλλογο Κατελειού (www.kateliosgroup.org) για την ελαχιστοποίηση τόσο των ανθρωπογενών επιπτώσεων όσο και την εφαρμογή της Εθνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας προστασίας του περιβάλλοντος.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΕΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ MΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΗΣ

Related Posts