Θέμα με τις ραδιοφωνικές συχνότητες άνοιξε ο Σπίρτζης

Μπορεί η Ολομέλεια του ΣτΕ να μην έχει προλάβει να κλείσει το θέμα της χορήγησης των τεσσάρων τηλεοπτικών αδειών, ωστόσο ήδη άνοιξε ένα άλλο ζήτημα, αυτό της χορήγησης των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων.
Ο υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Χρήστος Σπίρτζης, με χθεσινή απόφασή του, καθόρισε σε 15 τις άδειες εθνικής εμβέλειας προς χρήση ραδιοσυχνοτήτων του επίγειου συστήματος παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στη ζώνη των 24,5 – 26,6 GHz. Οι άδειες θα έχουν διάρκεια 15 ετών και για τη χορήγησή τους θα υπάρξει διαδικασία ανοιχτής δημοπρασίας. Όπως αναφέρεται, η επίμαχη υπουργική απόφαση επιδιώκει να «εξασφαλίζει βιώσιμα δίκτυα και επαρκή ανταγωνισμό». Ειδικότερα, ο κ. Σπίρτζης εξέδωσε χθες την υπ’ αριθμ. οικ. 69097/1496 απόφασή του η οποία αφορά τον περιορισμό και καθορισμό «είδους διαγωνιστικής διαδικασίας για την χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων για την παροχή δημόσιων δικτύων ή/και διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στη ζώνη των 24,5 – 26,5 GHz».

Για την έκδοση της εν λόγω υπουργικής απόφασης -όπως χαρακτηριστικά αναφέρει- η κυβέρνηση έλαβε υπόψη της:
-Την πρόθεση του κράτους για την ενίσχυση του ανταγωνισμού στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και την παροχή καινοτόμων δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στους πολίτες.- Το γεγονός ότι το ραδιοφάσμα είναι σπάνιος πόρος και η χορήγηση του για χρήση πρέπει να εξασφαλίζει βιώσιμα δίκτυα και επαρκή ανταγωνισμό.

Συγκεκριμένα, η επίμαχη απόφαση αναφέρει:
«1. Τον περιορισμό των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων έως δεκαπέντε (15) δικαιώματα εθνικής εμβέλειας εύρους ζώνης 2×56 MHz συμπεριλαμβανομένων των ζωνών συχνοτήτων ασφαλείας (guard bands) στη ζώνη συχνοτήτων 24.549-25.389 MHz και 25.557-26.397 MHz, με τήρηση ζωνών συχνοτήτων ασφαλείας εύρους 28 MHz μεταξύ των φασματικών τμημάτων διαφορετικών παροχών.
2. Τον ορισμό ως εξής: α) Η χρονική διάρκεια του περιορισμού των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 24,5 – 26,5 GHZ καθορίζεται στα δεκαπέντε (15) έτη, ενώ η διάρκεια των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη 24, 5 – 26,5GHZ καθορίζεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε όλα τα δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 24,5 – 26,5 GHZ να λήγουν την ίδια ημερομηνία.
β) Τα δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων χορηγούνται με τη διαδικασία της ανοιχτής δημοπρασίας.
3. Την κατάργηση της υπουργικής απόφασης με αριθμό 29913/1196/30-05-2006 (ΦΕΚ Β’711) όπως ισχύει τροποποιηθείσα από την υπουργική απόφαση με αριθμό 7349/218/12-02-2014 (ΦΕΚ Β’350)».

Επιμέλεια Νίκος Κυριαζής

Related Posts