Εκδήλωση ενδιαφέροντος απασχόλησης γυμναστών

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Κεφαλονιάς έχει προβεί στην έκδοση της υπ΄αριθ. ΣΟΧ 3/2016 Ανακοίνωσης πρόσληψης δύο καθηγητών φυσικής αγωγής για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για όλους περιόδου 2016-2017.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Κ.Ε.ΔΗ.Κ.Ε , Λ.Βεργωτή 16 στο Αργοστόλι και στο τηλέφωνο 2671-025600 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (εντός των τιθέμενων προθεσμιών και το αργότερο έως τις 25-11-2016).

Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ.
Άγγελος Κωνσταντάκης

 

Related Posts