Νόμιμη κρίθηκε η παράταση κράτησης των οκτώ Τούρκων

Νόμιμη κρίθηκε από το Διοικητικό Πρωτοδικείο η παράταση της προσωρινής κράτησης για τρεις μήνες των οκτώ Τούρκων πιλότων που έφτασαν στη χώρα μας μετά την αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος στην Τουρκία.
Με απόφαση της προέδρου υπηρεσίας επικυρώθηκε η απόφαση της Διεύθυνσης Αλλοδαπών με την οποία με βάση τη διαδικασία για τη χορήγηση ή μη ασύλου έχει παραταθεί η κράτησή τους για άλλους τρεις μήνες. Η πρόταση αυτή είχε ληφθεί από τη Διεύθυνση Αλλοδαπών για λόγους προστασίας της δημόσιας τάξης και εθνικής ασφάλειας. Στο σκεπτικό της η πρόεδρος του Διοικητικού Πρωτοδικείου αναφέρει ότι «η ατομική συμπεριφορά των 8 συνιστά σοβαρή απειλή για τη δημόσια τάξη και την εθνική ασφάλεια της χώρας» και επικαλείται νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την οποία: «Η έννοια της δημόσιας τάξης προϋποθέτει σε κάθε περίπτωση εκτός της διασαλεύσεως της κοινωνικής τάξης, που συνιστά κάθε παράβαση του νόμου, την ύπαρξη πραγματικής ενεστώσας και διαρκούς αρκούντως σοβαρής απειλής κάθε θεμελιώδους συμφέροντος της κοινωνίας, καθώς επίσης ότι η έννοια εθνική ασφάλεια καλύπτει την εξωτερική και εσωτερική ασφάλεια του κάθε κράτους μέλους. Κατά συνέπεια μπορεί να επηρεάζεται από την παρακώλυση της λειτουργίας των κρατικών θεσμών και βασικών δημόσιων υπηρεσιών, καθώς και από τον κίνδυνο σοβαρής διαταραχής των εξωτερικών σχέσεων ή της ειρηνικής συνύπαρξης των λαών».

Επιμέλεια Νίκος Κυριαζής

Related Posts