Εκμίσθωση αγροτεμαχίου Ιεράς Μονής Θεμάτων

Ἡ Ἱερά Μονή Ὑπεραγίας Θεοτόκου Θεμάτων νομίμως ἐκπροσωπουμένη ἀπό τό Ἡγουμενοσυμβούλιον αὐτῆς, πρόκειται νά ἐκμισθώσει ἕνα ἀγροτεμάχιον – ἐλαιοστάσιον εὑρισκόμενο εἰς τήν πέριξ αὐτῆς εὐρύτερη κτηματική περιουσία της, συγκεκριμένα εἰς τήν θέσιν «Καρές» ἐννέα (9) στρεμμάτων περίπου.

Οἱ ἐνδιαφερόμενοι νά συμμετάσχουν εἰς τόν διαγωνισμόν ὀφείλουν νά γνωρίζουν:
α) Τό ἀνωτέρω ἀγροτεμάχιο – ἐλαιοστάσιο θά ἐκμισθωθεῖ διά τήν καλλιέργειάν του καί τήν συλλογήν τοῦ ἐλαιοκάρπου. Ἡ διάρκεια τῆς μίσθωσης θά εἶναι τετραετής.
β) Οἱ προσφορές τῶν ἐνδιαφερομένων νά συμμετάσχουν εἰς τόν διαγωνισμόν πρέπει νά κατατεθοῦν γραπτῶς ἐντός κλειστῶν φακέλλων καί νά ἀναφέρουν ρητῶς τό προτεινόμενο – προσφερόμενο μίσθωμα τό ὁποῖον θά εἶναι ἐτήσιο.
γ) Οἱ προσφορές θά κατατίθενται εἰς τό Γραφεῖον τοῦ Ἐνοριακοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγ. Εὐφημίας κώμης Ἁγ. Εὐφημίας εἰς τόν Ἡγούμενον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀρχιμανδρίτην π. Ἱερόθεον Ἀμίτση (ἰδιοχείρως) ἀπό τήν δημοσίευσιν τῆς παρούσης ἓως καί τήν 25ην Ἰουνίου ἡμέρα Kυριακή καί ὣρα 13ην μ.μ. καί ἀπό ὣρας 10ης π.μ. ἓως καί 13ης μ.μ.

Τό Ἡγουμενοσυμβούλιον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Θεμάτων

Related Posts