Ζητείται κοπέλα για το κατάστημα της Nova στο Αργοστόλι

Ζητείται κοπέλα ηλικίας 23-30, ως βοηθός για το κατάστημα της Nova, για άμεση πρόσληψη. Μόνιμη σταθερή εργασία, ικανοποιητικές αποδοχές & ασφάλιση. Ευέλικτο ωράριο εργασίας.
Απαραίτητα προσόντα:
• Τουλάχιστον 2ετή προϋπηρεσία σε θέση γραμματειακής υποστήριξης ή αντίστοιχη.
• Απολυτήριο Λυκείου ή σχολής τεχνολογικής κατεύθυνσης
• Γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6945173705

Related Posts