Απαγόρευση κυκλοφορίας στον Αίνο

Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η απαγόρευση κυκλοφορίας εκδρομέων και οχημάτων στον «Εθνικό Δρυμό Αίνου», ο οποίος, θα παραμείνει κλειστός έως και την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2017.
Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, που εκδίδεται από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας η κατηγορία κινδύνου για την Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλονιάς, αντιστοιχεί στο βαθμό επικινδυνότητας 4 (Πολύ Υψηλή) και ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς παραμένει υψηλός. Ο Φορέας Διαχείρισης «Εθνικού Δρυμού Αίνου», θα μεριμνήσει, να ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή του μέτρου. Παρακαλούνται τα τοπικά Μ.Μ.Ε., όπως διευκολύνουν την ενημέρωση του κοινού. Παρακαλούνται οι κάτοικοι του νησιού, όπως συνεργάζονται με τις αρμόδιες υπηρεσίες, για την εφαρμογή του μέτρου και την προστασία του «Εθνικού Δρυμού Αίνου».

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΑΓΗΣ ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑΣ

Related Posts