Διάσωση του πρασινόφρυνου Ιθάκης

Οι φετινοί στόχοι της εκστρατείας μας για τη διάσωση του Πρασινόφρυνου (βατράχου) της Ιθάκης είναι οι εξής:
– Έλεγχος / επιδιόρθωση / συντήρηση των λιμνών που κατασκευάσαμε πέρυσι.
– Εποπτεία / παρακολούθηση / αναζήτηση αμφιβίων με ενεργό ψάξιμο και αφούγκρασμα για καλέσματα αρσενικών.
– Τοποθέτηση συσκευής παραγωγής ήχου καλέσματος αρσενικού για προσέλκυση θηλυκών στις λίμνες και τοποθέτηση συσκευής αυτόματου εντοπισμού και ηχογράφησης καλεσμάτων του είδους.
– Συλλογή γενετικού υλικού (DNA) για σύγκριση με πληθυσμούς γειτονικών νησιών και περιοχών.

Related Posts