Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα VOUCHER ανέργων νέων 18-24 ετών

Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων ανέργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του τομέα τεχνολογιών, πληροφορικής και επικοινωνίας.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
Θεωρητική κατάρτιση διάρκειας 120 ωρών (20 ημέρες) σε αντικείμενα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Αναγνωρισμένη Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν
Πρακτική άσκηση διάρκειας 260 ωρών (περίπου 2 μήνες) σε ιδιωτικές επιχειρήσεις του κλάδου των ΤΠΕ
Επαγγελματική Συμβουλευτική
Εκπαιδευτικό Επίδομα 1.471,60€ ανά συμμετέχοντα
Η τελική προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 22α Φεβρουαρίου 2018
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άνεργοι νέοι 18-24 ετών, εφόσον εγγραφούν ή είναι ήδη εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ:
1. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου ή άλλου Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπείας
2. Αντίγραφο του Τίτλου Σπουδών
3. Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού της Εφορίας του φορολογικού έτους 2016
4. Αντίγραφο της Κάρτας Ανεργίας εν ισχύ
5. Αντίγραφο του Αποδεικτικού Ανανέωσης της Κάρτας Ανεργίας
6. Ατομικό σχέδιο δράσης (από τον ΟΑΕΔ) ή Βεβαίωση Εξατομικευμένης Παρέμβασης του Ο.Α.Ε.Δ., στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία διεξαγωγής της.
Εκδήλωση ενδιαφέροντος στα τηλ. 210-6147001, 210-6147002 και 2110124429. Πληροφορίες: κ.κ. Καΐρη Μαρία, Τέμπελου Ελευθερία, Τσάμπρα Αναστασία. Ώρες επικοινωνίας: 10:00π.μ. – 17:00μ.μ. από Δευτέρα έως Παρασκευή ή στα γραφεία του Επιμελητηρίου Κεφαλονιάς-Ιθάκης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου
Σταύρος Σπαθής

Related Posts