Αποκτά νέο απορριματοφόρο η Ιθάκη

Ολοκληρώθηκε η μελέτη ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 8m3 ύψους 120.000,00 ευρώ από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Κεφαλονιάς και ξεκινά η διαδικασία δημοπράτησης της προμήθειας του απορριμματοφόρου. Πρόκειται για ένα σύγχρονο όχημα που θα αναβαθμίσει το στόλο οχημάτων του Δήμου Ιθάκης.

Related Posts