Ζητούνται δύο υπάλληλοι από την Α. ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ

Η εταιρία μας «Α. ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» ζητά για πρόσληψη 2 άτομα: Τεχνίτη συνεργείου και Βοηθό αποθήκης ανταλλακτικών.

Τεχνίτης συνεργείου (Προσόντα)
Πτυχίο Μηχανολογίας
Ηλικία 27 – 35
Διάθεση πολύ για εργασία
Προϋπηρεσία ανάλογη
Ευχέρεια σε ηλεκτρικά & ηλεκτρονικά μέρη
Γνώσεις Αγγλικών &Η/Υ

Βοηθός αποθήκης ανταλλακτικών (Προσόντα)
Απόφοιτος Λυκείου
Γνώσεις Αγγλικών &Η/Υ
Ηλικία 22 – 30
Διάθεση για εργασία

Παροχές
Μηνιαία σταθερή αμοιβή
Μόνιμη, σταθερή & πλήρης απασχόληση
Άριστες συνθήκες εργασίας & ομαδικό πνεύμα
Οι ενδιαφερόμενοι που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να στείλουν βιογραφικό στο e-mail: a-mihal@otenet.gr

Related Posts