Πληρωμή Διατροφικού επιδόματος Νεφροπαθών

Σας ενημερώνουμε ότι, η πληρωμή του Διατροφικού επιδόματος Νεφροπαθών – Μεταμοσχευμένων για το μήνα ΜΑΙΟ 2018, μετατίθεται, την Τετάρτη 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018, για τεχνικούς λόγους. Παρακαλούμε για την κατανόησή σας. Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2671362703 κ. Καραδημήτρη Ιωάννα.

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Related Posts