Μεταστέγαση Αυτοτελούς Τμήματος Πρόνοιας

Σας ενημερώνουμε ότι το Αυτοτελές Τμήμα Πρόνοιας Δήμου Κεφαλονιάς θα μεταφερθεί σε νέο κτίριο. Η υπηρεσία θα παραμείνει κλειστή για το κοινό στις 20/21 και 22 Ιουνίου λόγω μετεγκατάστασης. Η νέα διεύθυνση την υπηρεσίας από την Δευτέρα 25 Ιουνίου θα είναι Σουηδίας 11 (πλησίον Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλονιάς). Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό Αυτοτελές Τμήμα Πρόνοιας: 2671022506.

O Αντιδήμαρχος Πρόνοιας
Ε. ΚΕΚΑΤΟΣ

Related Posts