Συγκρότηση Τ. Σ. Ο. του Κινήματος Αλλαγής στην Ιθάκη

Την Πέμπτη 05/07 στις 20.00 συνεδρίασε η Τοπική Συντονιστική Οργάνωση του Κινήματος Αλλαγής Ιθάκης και συγκροτήθηκε σε σώμα παρουσία του μέλους της Κεντρικής Επιτροπής Δ.Γ. Στανίτσα και του μέλους της Νομαρχειακής Επιτροπής Γεωργίου Βασιλόπουλου.

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ: Συντονιστής, Υπεύθυνος Οργανωτικού
ΚΑΡΑΒΙΑΣ Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: Αναπληρωτής Συντονιστής, Υπεύθυνος Επικοινωνίας, Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
ΛΙΒΑΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ: Υπεύθυνος Οικονομικών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΑΤΟΣ: Υπεύθυνος Εργαζομένων, Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, Περιβάλλοντος, Υγείας, Παιδείας
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΗΣΜΑΣ: Υπεύθυνος Αγροτικού τομέα, Αθλητισμού και Πολιτισμού, Κοινωνικών Κινημάτων και Ισότητας.

Η Συντονιστική Επιτροπή
.

 

Related Posts