Πληρωμή Διατροφικού επιδόματος Νεφροπαθών

Σας ενημερώνουμε ότι, η πληρωμή του Διατροφικού επιδόματος Νεφροπαθών –Μεταμοσχευμένων, για το μήνα ΙΟΥΝΙΟ του 2018, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 18 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018. Για περισσότερες πληροφορίες, στο τηλέφωνο 2671362703 κα Καραδημήτρη Ιωάννα. (Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας – Π.Ε Κεφαλονιάς).

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Π.Ε. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ

Related Posts