Αξιοποίηση συστημάτων ΑΠΕ και εξοικονόμησης ενέργειας

Μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου παρατείνεται με απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων Θ. Γαλιατσάτου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσια κτίρια στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΟΝ57 «Αξιοποίηση συστημάτων ΑΠΕ και εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια δημόσιας χρήσης και γενικά δημόσιες υποδομές & δίκτυα» του Ε.Π. Ιόνια Νησιά 2014-2020.
Yπενθυμίζεται ότι η πρόσκληση απευθύνεται σε Δήμους, στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, σε ΝΠΔΔ και σε ΝΠΙΔ (φορείς Γενικής Κυβέρνησης). Ο προυπολογισμός της είναι 8.142.000€. Το κείμενο της πρόσκλησης, η οποία κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει, βρίσκεται αναρτημένο στον διαδικτυακό τόπο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ιονίων Νήσων www.pepionia.gr.

Από το Γραφείο Τύπου της ΠΙΝ

Related Posts