Αδυνατεί να μαζέψει τα «ογκώδη σκουπίδια» ο Δήμος Ιθάκης

Σας ενημερώνουμε ότι για τον μήνα Αύγουστο θα γίνεται περισυλλογή, αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση μόνο των μη ογκωδών οικιακών απορριμμάτων, από τους υφιστάμενους κάδους.
Η έλλειψη απαραίτητου προσωπικού καθιστά ανέφικτη την συλλογή, μεταφορά και διάθεσή του αυξημένου όγκου των λοιπών αποβλήτων που παράγονται την θερινή περίοδο. Παρακαλούνται οι κάτοικοι και επισκέπτες του νησιού για τον μήνα Αύγουστο να μην προχωρούν στην τοποθέτηση ογκωδών αντικειμένων, προϊόντων βιοτεχνικών και οικοδομικών εργασιών, υπόλοιπα κηπουρικών εργασιών, δίπλα στους κάδους και σε λοιπούς κοινόχρηστους χώρους.

Ο Δήμαρχος Ιθάκης
Διονύσης Στανίτσας

Related Posts