Χορήγηση δελτίων σε ΑΜΕΑ από την ΠΙΝ

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, σύμφωνα με την με αριθμ. Δ12α/ΓΠοικ.30754/822/5-7-2019 Διευκρινιστική Εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης, χορηγεί Δελτία Μετακίνησης σε άτομα με αναπηρίες για το έτος 2019.
Για την έκδοση ή θεώρηση των Δελτίων Μετακίνησης ΑΜΕΑ, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων καθώς και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών(ΚΕΠ) των Δήμων τους, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. H χορήγηση των εν λόγω δελτίων ξεκίνησε την 15η -07-2019 και θα ολοκληρωθεί την 31η -10-2019. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τις αρμόδιες υπηρεσίες, όπως παρακάτω:
Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας
Διεύθυνση Δημ. Υγείας &Κοινωνικής Μέριμνας (2661362121-122)
Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ( 2695360304)
Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας (2671362701-703)
Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας

Related Posts

LEAVE A COMMENT

Make sure you enter the(*) required information where indicated. HTML code is not allowed