Συμπεράσματα για τα «έργα» και τις «ημέρες» της Απερχόμενης Δημοτικής Αρχής, χωρίς όραμα και προτεραιότητες

Δεν είχε την ικανότητα, αλλά ούτε και την διάθεση να ανταποκριθεί με επιτυχία στην πρόκληση του ΕΝΙΑΙΟΥ Δήμου σύμφωνα με το πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» δηλαδή των συνενώσεων δήμων, με στόχο αφ’ενος να αντιμετωπίσει τις υπάρχουσες αδυναμίες και αφ’ ετέρου να αντιμετωπίσει τις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις των πολιτών.
Το αποτέλεσμα γνωστό. Δηλαδή να υπάρξει ο εκ νέου διαχωρισμός του ενιαίου Δήμου. Δεν γνώριζε ότι η ανάπτυξη του νησιού μας οφείλει να είναι ενιαία, με ένα σαφές διατυπωμένο όραμα για αυτήν (ανάπτυξη), ώστε να είναι δυνατή ταυτόχρονα και με προτεραιότητες η ανάληψη πρωτοβουλιών (βάσει προδιαγεγραμμένων στόχων) προς όφελος ΌΛΩΝ των γεωγραφικών περιοχών του νησιού μας, αξιοποιώντας όλους τους διαθέσιμους πόρους. Αυτό δυστυχώς δεν έγινε διότι η απερχόμενη δημοτική αρχή δεν προσπάθησε, ενώ μπορούσε εκτός των άλλων να αντλήσει φωτεινά παραδείγματα από άλλους δήμους της χώρας μας, ώστε εξελισσόμενη να εφαρμόσει ένα σύγχρονο σύστημα διοίκησης, το οποίο με την κατάλληλη οργάνωση των υπηρεσιών του ενιαίου πλέον δήμου, και με την συνεχή βελτίωση του στελεχικού δυναμικού, να μπορέσει να ανταποκριθεί με επιτυχία.
Αντ’αυτου προτίμησε την αυτοσυντήρηση και τον αυτοθαυμασμό και αρκέστηκε να ασκήσει διοίκηση με νοοτροπίες περασμένων δεκαετιών. Με τα γνωστά αποτελέσματα της θητείας της, επιλέγω κυρίως αυτά. Όπως τα έργα τελευταίας στιγμής παραμονές εκλογών. Ανάσυρση προμελετών έργων, εξαγγελίες έργων «πυροτέχνημα» σε χώρους μη κυριότητας του Δήμου και μετά να αλληλοσυγχαίρονται μεταξύ τους. Από την πιο πάνω σύντομη ανάλυση διαφαίνεται ότι στην διαχείριση και στην αντιμετώπιση των προβλημάτων επέλεγε τις εύκολες και αόριστες λύσεις, όπως μια από αυτές είναι η διατύπωση στην πλειονότητα των εγγράφων της. Ο ΔΗΜΟΣ μεριμνά για το δημόσιο συμφέρον. Αυτή η έκφραση στο σύγχρονο διοικητικό τοπίο αποτελεί “έκθεμα” στο μουσείο της διοικητικής ιστορίας. Στον αντίποδα των εννοιών αυτών για τους σύγχρονους δήμους λειτουργούν έννοιες όπως η αποτελεσματικότητα, η αποδοτικότητα, η διαφάνεια, η λογοδοσία που όλα αυτά μαζί αποτελούν ένδειξη σεβασμού προς τους πολίτες που απαιτούν μια δίκαιη και έντιμη μεταχείριση.
Επί Πλέον, η απερχόμενη δημοτική αρχή αδράνησε για την συνεχή βελτίωση του ανταγωνισμού. Σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές δημοσίων συμβάσεων η ανάθεση μεγάλου αριθμού συμβάσεων για ένα ορισμένο είδος έργου στον ίδιο οικονομικό φορέα σε βάθος χρόνου έχει σαν αποτέλεσμα την μείωση του ανταγωνισμού. Η απερχόμενη δημοτική αρχή περιφρονούσε και δεν ελάμβανε υπόψη τις γνώμες και τις απόψεις των δημοτών, οι οποίοι είναι και οι τελικοί αποδέκτες των παρεχόμενων έργων υπηρεσιών προμηθειών. Η απερχόμενη δημοτική αρχή αρέσκετο για την απόκτηση έργων, υπηρεσιών, προμηθειών να προσφεύγει σε πρόχειρους διαγωνισμούς, απόδειξη οι συχνές αναφορές στα ΜΜΕ. Συνήθως όταν υπάρχει επαναλαμβανόμενος χαρακτήρας απόκτησης για έργα προμήθειες και υπηρεσίες συνάπτονται οι λεγόμενες συμφωνίες πλαίσιο. Η σύναψη συμφωνίας πλαίσιο είναι χρήσιμη και σε έργα δευτερευούσης σημασίας με σκοπό να ΑΠΟΦΕΎΓΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΦΥΓΉ ΣΕ ΠΡΌΧΕΙΡΟ Διαγωνισμό, επίσης ένα επί πλέον πλεονέκτημα είναι η συντόμευση του χρόνου απόκτησης.
Η απερχόμενη δημοτική αρχή απέφευγε συστηματικά την ακριβή πληροφορία και την δημοσιοποιηση, αναφέρω σχετικά ότι στο σύνολο αλλά κυρίως στα τελευταία έργα όπως πεζοδρομήσεις ούτε τον προϋπολογισμό έργου γνωρίζαμε ούτε την υπάρχουσα έκπτωση ούτε τον ανάδοχο ούτε την πηγή χρηματοδότησης. Η απερχόμενη δημοτική αρχή ζητούσε την ψήφο των κατοίκων της Λειβαθούς λέγοντας τους ότι στα εννέα χρόνια της θητείας της εργάστηκε σκληρά για το Αργοστόλι για να το απογειώσει σε ευρωπαϊκή πόλη και ότι τώρα έφτασε η ώρα της Λειβαθούς. Λυπάμαι σαν δημότης, αλλά ταυτόχρονα χαίρομαι ότι η αλλαγή της δημοτικής αρχής θα έχει σαν αφετηρία την στροφή της προς τον δημότη με στόχο από απαθής να καταστεί ενεργός για την πρόοδο και την ευημερία του νησιού μας.
ΤΕΛΟΣ προσωπικά προσδοκώ ότι η νέα δημοτική αρχή θα έχει προσανατολισμό σε μετρήσιμα αποτελέσματα του έργου της ώστε να μπορεί να αξιολογηθεί η δράση της.

Παναγιώτης Ιγκλέσης

Related Posts

LEAVE A COMMENT

Make sure you enter the(*) required information where indicated. HTML code is not allowed