Ενίσχυση αναξιοπαθούντων από το Κληροδότημα «Αντύπα»

Η Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος «Σπυρίδωνος Φ. Αντύπα Υπέρ της Κεφαλληνίας», σύμφωνα με τον ισχύοντα Οργανισμό του ( Φ.Ε.Κ.815/1.11.1994 άρθρο 2 § α και ζ ) και των άρθρων 2 και 56 § 1 του Ν. 4182/2013, θα χορηγήσει οικονομικά βοηθήματα ως εξής:
Το συνολικό ποσό που θα χορηγηθεί ανέρχεται σε 12.500€ (δώδεκα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ) για το έτος 2019*
Θα χορηγήσει χρηματικό ποσό ύψους 500,00€ (πεντακοσίων ευρώ) σε 25 (είκοσι πέντε) αναξιοπαθούσες οικογένειες/ φυσικά πρόσωπα.
Η βεβαίωση των οικογενειών αυτών θα γίνει και από την Υπηρεσία Πρόνοιας Ν. Κεφαλληνίας και από άλλους Φορείς.
* Το ποσό αυτό δύναται να προσαρμοστεί ανάλογα με τα ταμιακά διαθέσιμα του Κληροδοτήματος.
* Κάθε οικονομικό βοήθημα χορηγείται άπαξ και μόνο για το 2019
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Ο αιτών/αιτούσα πρέπει:
Να είναι μόνιμος κάτοικος Κεφαλονιάς.
Να είναι γραμμένος στο Μητρώο ή Δημοτολόγιο του Δήμου.
Να έχει ανάγκη οικονομικής βοήθειας.
Οι αιτήσεις μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποστέλλονται αποκλειστικά και μόνο ταχυδρομικώς σε κλειστό φάκελο με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση: Διαχειριστική Επιτροπή Κληροδοτήματος «Σπυρίδωνος Φ. Αντύπα Υπέρ της Κεφαλληνίας», Καλ. Βεργωτή 5, Αργοστόλι Τ.Κ. 28100, Κεφαλληνία (τελευταία ημερομηνία ταχυδρομικής σφραγίδας 22-11-2019). Το κείμενο της προκήρυξης έχει αναρτηθεί επίσης στην ιστοσελίδα του Κληροδοτήματος: www.klirvaglianos.gr. Σχετικές πληροφορίες παρέχονται στο γραφείο του Κληροδοτήματος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος

Related Posts

LEAVE A COMMENT

Make sure you enter the(*) required information where indicated. HTML code is not allowed