Νέα ταλαιπωρία για τους κατοίκους της Ανωγής, κλείνει και πάλι ο δρόμος από το Ληξούρι μέχρι το σταυροδρόμι για Καμιναράτα

Η ταλαιπωρία των κατοίκων της Ανωγής δεν έχει τελειωμό, αφού από αύριο 20 Νοεμβρίου, κλείνει και πάλι ο δρόμος από το Β Νηπιαγωγείο Ληξουρίου μέχρι την διασταύρωση των Ρόγγων. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομικής Διεύθυνσης ο δρόμος θα παραμείνει κλειστός για έναν μήνα για να αποκατασταθούν βλάβες στο οδόστρωμα.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

α) Του άρθρου 8 Ν. 2800 / 2000 « Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υ.Δ.Τ. » .

β) Των άρθρων 3 παρ. 2 , 4 παρ. 3 , 19 παρ. 3 και 52 παρ. 2 του Ν. 2696/99(Α-57) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής κυκλοφορίας » ,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 48 Ν. 4313/2014.

γ) Του άρθρου 33 παρ.5 του Π.Δ. 14 / 2001 « Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας» .

δ) Των άρθρων 31 κ.ε. του Π.Δ. 161 /88 « Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας» .

ε) Το υπ’ αριθ. 100069/23547 από 15-11-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας, με το οποίο αιτείται την διακοπή της οδικής πρόσβασης στην Επαρχιακή Οδό Ν. 42 (Ληξουρίου- Μονοπωλάτων), λόγω εκτέλεσης εργασιών .

στ) Την υπ’ αριθμ’ 7160/19/2452928 από 18-11-2019 αναφορά του Α.Τ. Παλικής και αποσκοπώντας στην εξασφάλιση της ομαλής και ασφαλούς διεξαγωγής της κυκλοφορίας, την πρόληψη τω τροχαίων ατυχημάτων και την εξυπηρέτηση του κοινού, κατά την διάρκεια των εργασιών

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Άρθρο 1ο

Την διακοπή της κυκλοφορίας των πεζών και όλων των οχημάτων στην Επαρχιακή Οδό Νο 42 (Ληξουρίου-Μονοπωλάτων) και συγκεκριμένα από την διασταύρωση που βρίσκεται 350μ. μετά το Β΄ Νηπιαγωγείου Ληξουρίου (με κατεύθυνση προς Άγιο Βασίλειο) έως την διασταύρωση της με την Επαρχιακή Οδό Νο 40 (θέση Ρόγγοι) για το χρονικό διάστημα από 20-11-2019 έως και 20-12-2019, για την εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια του έργου <<Αντιμετώπιση Βλαβών στο Οδικό Δίκτυο Νήσου Κεφαλληνίας με Αποκατάσταση κατά θέσεις Οδοστρωμάτων, Επιχωμάτων και Τεχνικών Έργων>> για το οποίο Κύριος του Έργου είναι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών (τέως Υ.ΠΟ.ΜΕ. ΔΙ.), Προϊστάμενη Αρχή η Γενική Γραμματεία Υποδομών ΕΥΔΕ Κατασκευής & Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών και Διευθύνουσα Υπηρεσία η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας.

Άρθρο 2ο

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω της οδού Ληξούρι (διασταύρωση Β΄ Νηπιαγωγείου Ληξουρίου-Χαβδάτα-Φαβατάτα-Μαντουκάτα-Διασταύρωση με Επαρχιακή Οδό Νο 40 (θέση Ρόγγοι).

Άρθρο 3ο

Ο ανάδοχος του έργου παρακαλείται για την τοποθέτηση και αφαίρεση έγκαιρα των προβλεπόμενων και απαραιτήτων πινακίδων (ρυθμιστικών –πληροφοριακών) οδικής σήμανσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 9 & 10 του Ν 2696/99 « Περί Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας » όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3542 / 07 και Ν. 3904/2010 <<Κ.Ο.Κ.>> και σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας για την εφαρμογή Υπηρεσίας (Α.Τ. Παλικής). Επιπλέον ο ανάδοχος του έργου έχει την ευθύνη και οφείλει, καθ’ όλη την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, να συντηρεί και επιτηρεί την οδική σήμανση και να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, με σκοπό να προσφέρεται διαρκώς ευκρινής και άμεση αντίληψη των ρυθμίσεων και των απαιτούμενων πληροφοριών, να αποκλείεται ο χώρος των εργασιών, καθώς και να διεξάγεται με ασφάλεια η κυκλοφορία των οχημάτων, των εργαζομένων και χρηστών.

Άρθρο 4ο

Η παρούσα ισχύει: -Μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας, από τον Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Παλικής και τον ανάδοχο του έργου για την ορθότητα της τοποθέτησης της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης και την αναγκαιότητα λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής σήμανσης. -Από την τοποθέτηση των σχετικών ενδεικτικών πινακίδων. Από την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/99 περί Κ.Ο.Κ. και την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3861/2010.

Άρθρο 5ο

Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που ορίζονται από τα άρθρα 4,52,104 και 105 του Ν. 2696/99 « Περί Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας » όπως τροποποιήθηκε-αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις .

Άρθρο 6ο

Η εφαρμογή (εκτέλεση) της παρούσας ανατίθεται στο Α.Τ. Παλικής το οποίο κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα να επιβλέψει για την τοποθέτηση των αναγκαίων πινακίδων και την αφαίρεση τους μετά την λήξη των εργασιών και να επιτηρεί σε καθημερινή βάση το ανωτέρω οδικό τμήμα για την εφαρμογή των οριζομένων στην παρούσα, με σκοπό την αποφυγή κυκλοφοριακών προβλημάτων και την αποτροπή τροχαίων ατυχημάτων. Σε περίπτωση διαπίστωσης οποιασδήποτε παραβίασης των ανωτέρω να εφαρμόζει την ισχύουσα νομοθεσία κατά παντός υπευθύνου.

Ο διευθυντής

Ιωάννης Γ. Μπούμης

Αστυνομικός Δ/ντής

Related Posts

LEAVE A COMMENT

Make sure you enter the(*) required information where indicated. HTML code is not allowed