Η γρίπη χτύπησε και δύο σχολεία στο Ληξούρι

Ο Δήμαρχος Ληξουρίου έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 58, 59 και 94 παρ. 4, εδαφ. 27 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Την αριθ. 2/2019 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων
Το αριθ. πρωτ. 322/29-1-2020 έγγραφο της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Κεφαλληνίας σύμφωνα με το οποίο αναφέρεται μεγάλος αριθμός απουσιών στο Νηπιαγωγείο Αγίας Θέκλης και στο 2ο Νηπιαγωγείο Ληξουρίου
Την άμεση ανάγκη για την διακοπή λειτουργίας των σχολείων λόγω της έξαρσης του ιού της γρίπης
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Την αναστολή λειτουργίας και τη διακοπή μαθημάτων σήμερα 30-1-2020 και αύριο 31-1-2020 του Νηπιαγωγείου Αγίας Θέκλης και του 2ου Νηπιαγωγείου Ληξουρίου.
Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί στη Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Κεφαλληνίας και στους Δ/ντές των σχολικών μονάδων.

Γεράσιμος Σωτ. Γαλανός
Αναπληρωτής Δημάρχου

Related Posts

LEAVE A COMMENT

Make sure you enter the(*) required information where indicated. HTML code is not allowed