Πρόσκληση Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα Προγράμματος LEADER/CLLD 2014-2020

Το Δίκτυο Συνεργασίας Κεφαλονιάς και Ιθάκης ανακοίνωσε, την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων στήριξης, που υπεβλήθησαν στα πλαίσια της με ΑΠ 225/09-10-2019 1ης Πρόσκλησης Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος LEADER/CLLD 2014-2020.
Η Πρόσκληση είχε αρχικό Π/Υ Δημοσίας Δαπάνης 2.620.000,00€, και υπεβλήθησαν 56 προτάσεις εκ των οποίων 46 αποδεκτές για χρηματοδότηση, συνολικού Π/Υ Δημοσίας Δαπάνης 4.867.417,21€. Για τις ανάγκες κάλυψης της υπερβάλλουσας ζήτησης, εγκρίθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προγραμματική Υπερδέσμευση πόρων ύψους 1.048.000,00€ και μέσου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, πραγματοποιήθηκε μεταφορά πόρων από το υπομέτρου 4.2 συνολικού Π/Υ 200.000,00€,στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADERΚεφαλλονιάς και Ιθάκης. Η αύξηση των πόρων της Πρόσκλησης σε 3.868.000,00€, οδηγεί στην ένταξη 38 Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα τα οποία βρίσκονται σε απόλυτη ταύτιση με τις τοπικές αναπτυξιακές προτεραιότητες και τα οποία έρχονται να προστεθούν στα 22 Δημόσια Έργα που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμά μας. Προσεχώς και αφού ολοκληρωθεί η προενταξιακή διαδικασία, θα ακολουθήσει η ένταξη των έργων από την ΕΥΔ ΕΠ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Δημήτριος Σπανός
Πρόεδρος ΔΣ

Related Posts

LEAVE A COMMENT

Make sure you enter the(*) required information where indicated. HTML code is not allowed