Πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού στην ΑΕΝΙΝ

Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ιονίων Νήσων, προκειμένου να καλύψει παροδικές εκπαιδευτικές ανάγκες διδακτικού έτους 2020-2021, έχει προβεί στην έκδοση σχετικής προκήρυξης για την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, για την εξής ειδικότητα:
Μία (01) θέση Επιστημονικού Συνεργάτη Γενικών και Τεχνικών Μαθημάτων κατόχου πτυχίου ή διπλώματος Πληροφορικής που εντάσσεται στον Κλάδο ΠΕ Πληροφορικής κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ. 50/2001, ως ισχύει.
Η ανωτέρω προκήρυξη με αριθ. πρωτ. 2904.4/626/2020/02-11-2020, (ΑΔΑ: 62Ω64653ΠΩ-Υ63) έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ynanp.gr.

Ο Διοικητής
Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. ΣΧΟΙΝΑΣ Αναστάσιος

Related Posts

LEAVE A COMMENT

Make sure you enter the(*) required information where indicated. HTML code is not allowed