Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) Ιδιωτικού Δικαίου

Δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Δικτύου Συνεργασίας Κεφαλλονιάς και Ιθάκης www.ionianlag.gr πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) Ιδιωτικού Δικαίου.
Η πρόσκληση αφορά την κατάρτιση Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για το διάστημα διάρκειας του έργου «Τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020 Π.Ε. Κεφαλονιάς και Ιθάκης» και ειδικότερα μέχρι 31/12/2021, με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER. Η Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) αφορά σε:
• Έναν (1) Π.Ε. Μηχανικών
Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι τα Γραφεία του Δικτύου Συνεργασίας Κεφαλλονιάς και Ιθάκης στο Αργοστόλι καθώς και επιτόπου στα έργα και δράσεις του τοπικού προγράμματος.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) στα Γραφεία του Δικτύου Συνεργασίας Κεφαλονιάς και Ιθάκης, Διοικητήριο ΠΕ Κεφαλληνίας, (2ος όροφος), Τ.Κ. 28100 μέχρι την Παρασκευή 25/01/2021 και ώρα 14:00.
Για περισσότερες πληροφορίες:
Δίκτυο Συνεργασίας Κεφαλονιάς και Ιθάκης
Ταχ: Διεύθυνση: Διοικητήριο Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, Πλατεία Βαλλιάνου, Αργοστόλι
Τηλέφωνο: 26713 60570
URL: www.ionianlag.gr
e-mail: ionianlag@gmail.com

Για την ΟΤΔ Δίκτυο Συνεργασίας Κεφαλονιάς και Ιθάκης
Δημήτριος Σπανός
Πρόεδρος Δ.Σ.

Related Posts

LEAVE A COMMENT

Make sure you enter the(*) required information where indicated. HTML code is not allowed