Αναστολή λειτουργίας του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ληξουρίου

Ο Δήμαρχος Ληξουρίου έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 58, και 94 παρ. 4, εδαφ. 27 του Ν.3852/2010 (ΥΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Το γεγονός ότι το κτίριο του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ληξουρίου παραδόθηκε από τις ΚΤΥΠ ΑΕ στο Δήμο Ληξουρίου μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης και ενίσχυσης μετά τους σεισμούς του 2014 , πλήρως ανακαινισμένο έτοιμο προς χρήση για την εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών του σκοπών.
Το αριθ. 779/23-2-2021 έγγραφο του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Κεφ/νίας με το οποίο εγκρίνεται η μετακίνηση της σχολικής μονάδας και η επανεγκατάστασή της στο κτίριο του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ληξουρίου.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Την αναστολή λειτουργίας και τη διακοπή μαθημάτων του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ληξουρίου από Πέμπτη 25-2-2021 μέχρι και την Παρασκευή 26-2-2021 προκειμένου να γίνει μετακίνηση και επανεγκατάσταση της σχολικής μονάδας στο νέο ανακαινισμένο κτίριο. Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί στο Δ/ντή της σχολικής μονάδας.

Ο Δήμαρχος Ληξουρίου
Γεώργιος Κατσιβέλης

Related Posts

LEAVE A COMMENT

Make sure you enter the(*) required information where indicated. HTML code is not allowed