Υπεύθυνος περιβάλλοντος και πράσινης ανάπτυξης στο ΕΒΕΚΙ ο Κώστας Πρέντζας

Η πράσινη ανάπτυξη αποτελεί τη νέα πρωτοποριακή εναλλακτική πρόταση, στην οποία το περιβάλλον δεν αποτελεί απλώς έναν τομέα, αλλά τον πυρήνα κάθε αναπτυξιακού σχεδίου του κράτους. Στηρίζεται επίσης στην πράσινη παιδεία, που προϋποθέτει περιβαλλοντική εκπαίδευση σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες.
Το Επιμελητήριο Κεφαλονιάς και Ιθάκης αναμένεται να δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στο περιβάλλον και την πράσινη ανάπτυξη και στη θέση του υπευθύνου σε αυτόν τον τομέα δεν θα μπορούσε να είναι άλλος από τον Κώστα Πρέντζα, ο οποίος διαθέτει ίσως τη μεγαλύτερη εμπειρία πάνω σε αυτόν τον τομέα, αφού αυτή ουσιαστικά είναι η δουλειά του. Η πράσινη ανάπτυξη αναφέρεται στην οικονομική ανάπτυξη, που σχεδιάζεται και υλοποιείται έχοντας πάντα στο επίκεντρο την προστασία του περιβάλλοντος και αυτό ο κ. Πρέντζας το έχει δείξει όχι μόνο με την δουλειά του, αλλά και με εκατοντάδες άρθρα που έχουν δημοσιευθεί σε τοπικά, αλλά και πανελλαδικά ΜΜΕ. Όπως έχει τονίσει ο ίδιος πολλές φορές η πράσινη ανάπτυξη δίνει προτεραιότητα στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα και στις ήπιες μορφές ενέργειας και κατά δεύτερο στην οικονομική ανάπτυξη. Στο δύσκολο και υπεύθυνο αυτό έργο του Επιμελητηρίου, που πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλίες σε αυτό τον τομέα, ο Κώστας Πρέντζας θα έχει δίπλα του τον Κυριάκο Κουρκουμέλη. Τρεις είναι οι βασικοί άξονες που το Επιμελητήριο Κεφαλονιάς και Ιθάκης θα ρίξει το βάρος του.
Α) Διαχείριση, προστασία και καθαρισμός του φυσικού περιβάλλοντος (Ορθολογική διαχείριση απορριμμάτων. Ανακύκλωση απορριμμάτων και προϊόντων. Βιολογικοί καθαρισμοί αστικών αποβλήτων. Προστασία υπόγειων υδροφορέων από ρύπανση. Διαχείριση υδάτινων πόρων και οικοσυστημάτων).
Β) Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Αιολικά πάρκα. Φωτοβολταϊκά πάρκα. Ηλιοθερμικά συστήματα. Μικρά Υδροηλεκτρικά έργα. Πάρκα Βιομάζας-Βιοαερίου. Γεωθερμία).
Γ) Ποιοτικός τουρισμός με σεβασμό στο περιβάλλον (Προστασία του αγροτικού τοπίου και του φυσικού περιβάλλοντος).
Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στο έργο του Κώστα Πρέντζα και του Κυριάκου Κουρκουμέλη.

Ρεπορτάζ Ξενοφώντας Ευαγγελάτος

Related Posts