Κενές θέσεις φαρμακείων των Π.Ε Κεφαλονιάς και Ιθάκης κατά την 31.12.2017

Σας ενημερώνουμε ότι, αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και στη Διαύγεια με ΑΔΑ : 6ΡΣ57ΛΕ-ΨΕ6 οι κενές θέσεις φαρμακείων των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλονιάς και Ιθάκης κατά την 31.12.2017.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως (Στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Μομφεράτου 30 στο Αργοστόλι) ή από εκπρόσωπο, με εξουσιοδότηση θεωρημένη, σύμφωνα με το νόμο για το γνήσιο της υπογραφής ή ηλεκτρονικά στο e-mail της Υπηρεσίας που είναι dnsi_dim_ygeias.kef@pin.gov.gr, εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του μηνός Φεβρουαρίου 2018. Οι αιτήσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, σε ημέρα αργίας, πρωτοκολλούνται την επομένη εργάσιμη ημέρα. Οι αιτήσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, πέραν του ωραρίου εργασίας, (μετά την 15:00 μ.μ.) πρωτοκολλούνται την επόμενη εργάσιμη μέρα. Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2671362703 κ. Καραδημήτρη Ιωάννα.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

 

Related Posts