Σημαντικές πρωτοβουλίες του προέδρου της ΚΡΑΝΗΣ, Ιάκωβου Νιφοράτου

Τα πάγια αιτήματα του Συλλόγου μας για την επίλυση των προβλημάτων όπως προωθήθηκαν στο τελευταίο Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Πελλοπονήσου και Ν.Δ Ελλάδος από τον Ά αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας και πρόεδρο του Συλλόγου μας Νιφοράτο Ιάκωβο που αφορούσαν τα πυροδάνεια & σεισμοδάνεια που είχαν δοθεί κατά την περίοδο της μεγάλης πυρκαγιάς στο Δήμο Ελειού-Πρόννων, καθώς και για τους σεισμούς του 2014 και λόγω της οικονομικής κρίσης πολλά από αυτά δεν εξυπηρετούνται με αποτέλεσμα τα χρέη των δανειοληπτών.
Επίσης τέθηκε σε συζήτηση το πρόβλημα για την προστασία της αγοράς Κεφαλονιάς και Ιθάκης από την ίδρυση πολυκαταστημάτων τα οποία θα επιφέρουν τον πλήρη μαρασμό και εξαφάνιση των μικρών επιχειρήσεων. Για τα ανωτέρω προβλήματα αποφασίσαμε ομόφωνα να σταλούν στα αρμόδια Υπουργεία και στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων τα κατωτέρω ψηφίσματα, προκειμένου να προκείψουν σύντομα οριστικές λύσεις.

Προς
Τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης
κ. Δημήτριο Παπαδημητρίου
ΑΘΗΝΑ
Κοινοποίηση:
Υπουργό Οικονομικών κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο – Αθήνα
Βουλευτές Περιφερειών Πελοποννήσου – Δυτ. Ελλάδας – Ιονίων Νήσων
Περιφερειάρχες Πελοποννήσου – Δυτ. Ελλάδας – Ιονίων Νήσων
Ε.Σ.Ε.Ε.
Εμπορικοί Σύλλογοι – Μέλη μας
Αντιπρόσωποι ΟΕΣΠ&ΝΔΕ

Κύριε Υπουργέ,
Μετά από τις καταστροφικές πυρκαγιές και τους σεισμούς που έπληξαν περιοχές των Περιφερειών Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας αλλά και των Νήσων Κεφαλληνίας και Ζακύνθου τα τελευταία δέκα περίπου χρόνια, στις οποίες δραστηριοποιούνται Εμπορικοί Σύλλογοι – Μέλη της Ομοσπονδίας μας και μετά από επιστολές διαμαρτυρίας που έχουμε κατά καιρούς λάβει από συγκεκριμένους Συλλόγους των περιοχών αυτών, δια της παρούσης θέλουμε να σας επισημάνουμε τα εξής.
Υπάρχουν πάρα πολλές επιχειρήσεις που έχουν λάβει επιχειρηματικά δάνεια από τις τράπεζες με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, όπως είναι τα πυροδάνεια και τα σεισμοδάνεια, τα περισσότερα εκ των οποίων σήμερα χαρακτηρίζονται «κόκκινα». Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι παρά τις ρυθμίσεις και τις παρατάσεις που έχουν γίνει σχετικά με αυτά τα δάνεια, πολλές επιχειρήσεις δεν κατόρθωσαν να ενταχθούν στις ρυθμίσεις λόγω της οικονομικής κρίσης καθόσον δεν μπορούσαν να καταβάλουν τα οφειλόμενα καθώς επίσης και λόγω των τραπεζών που δεν συνεργάστηκαν για την εξυπηρέτηση των δανειοληπτών. Αναρίθμητες επιχειρήσεις έχουν κλείσει, πολλές δε οι οποίες παραμένουν ακόμα σε λειτουργία δεν μπορούν να καταβάλουν τις δόσεις τους, με αποτέλεσμα να βρίσκονται με τεράστια χρέη. Παρότι μάλιστα υπήρξαν δεσμεύσεις για καταγραφή των ζημιών των επιχειρήσεων και ότι θα καταβληθούν αποζημιώσεις, καμία αποζημίωση δεν έχει ακόμα καταβληθεί. Οι επιχειρήσεις βρίσκονται καταχρεωμένες στις τράπεζες και στο ελληνικό δημόσιο κινδυνεύοντας να κλείσουν. Επίσης πρέπει να αναφέρουμε ότι υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες έχουν λάβει δάνεια από συνεταιριστικές τράπεζες που σήμερα βρίσκονται υπό καθεστώς εκκαθάρισης. Οι συγκεκριμένοι δανειολήπτες διέπονται από ένα καθεστώς το οποίο ουσιαστικά τους απαγορεύει να μπουν στις ρυθμίσεις που ισχύουν.
Κατόπιν των ανωτέρω και για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας των εμπορικών επιχειρήσεων της περιοχής μας , ζητούμε να υπάρξει πρόβλεψη για αυτές τις κατηγορίες των επιχειρήσεων ώστε να ενταχθούν στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης των επιχειρηματικών χρεών και παρακαλούμε να εξευρεθούν τρόποι διευκόλυνσης της αποπληρωμής των πυρόπληκτων και σεισμόπληκτων δανείων με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου καθώς και των δανείων από τράπεζες που βρίσκονται υπό καθεστώς εκκαθάρισης.
Ζητούμε να υπάρξει μία ρύθμιση των δανείων με επιμήκυνση του αρχικού χρόνου αποπληρωμής για αρκετά έτη και χαμηλό επιτόκιο των «κόκκινων» δανείων» ώστε να υπάρξει δίκαιο αποτέλεσμα για να αποφευχθεί ακόμα και η κατάσχεση της περιουσίας των συναδέλφων, εφόσον δεν μπορούν να προβούν στην αποπληρωμή των δανείων.
Τέλος ζητούμε την πλήρη διαγραφή των τόκων και κούρεμα του αρχικού κεφαλαίου των ανωτέρω δανείων.
Ευελπιστούμε ότι θα λάβετε σοβαρά υπόψη σας τις προτάσεις μας εξετάζοντας τα θέματα με προσοχή, ώστε να μην παρατηρηθούν αδικίες σε βάρος ενός μεγάλου τμήματος δανειοληπτών από τις επιχειρήσεις της περιοχής μας.

Ο Πρόεδρος, Γεώργιος Βαγενάς
Ο Γεν. Γραμματέας, Αντώνιος Καλοθέου

Προς
Τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων
κ. Γαλιατσάτο Θεόδωρο
ΚΕΡΚΥΡΑ
Κοινοποίηση:
-Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου-Δυτ. Ελλάδας
& Ιονίου
– Αντιπεριφερειάρχης Ζακύνθου
– Ε.Σ.Ε.Ε.
– Δήμος Ζακύνθου
– Εμπορικοί Σύλλογοι- Μέλη μας
– Αντιπρόσωποι ΟΕΣΠ&ΝΔΕ
Κύριε Περιφερειάρχα,
Δια της παρούσης θα θέλαμε να σας επισημάνουμε τις ανησυχίες μας σχετικά με το θέμα της εγκατάστασης των πολυκαταστημάτων στις Περιφέρειες στις οποίες δραστηριοποιούνται οι Εμπορικοί Σύλλογοι που ανήκουν στην δύναμη της Ομοσπονδίας μας.
Όλοι γνωρίζουμε ότι λόγω της οικονομικής κρίσης το ελληνικό εμπόριο έχει εισέλθει σε μεγάλη ύφεση. Τα «λουκέτα» των καταστημάτων αυξάνουν συνεχώς και στην αγορά επικρατεί ένα κλίμα ανασφάλειας. Η εγκατάσταση των πολυκαταστημάτων με πρόσχημα την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης, δημιουργεί τεράστια προβλήματα στην αγορά με καταστροφικές συνέπειες για την πραγματική οικονομία. Στην πραγματικότητα τα πολυκαταστήματα συμβάλλουν στις αυξήσεις τιμών, στην εγκατάλειψη των κέντρων των πόλεων όπου εγκαθίστανται λόγω των αυξανόμενων «λουκέτων» και κυρίως στη ρήξη της κοινωνικής συνοχής.
Πιστεύουμε στην ανάγκη παρέμβασης των αρμοδίων υπηρεσιών για μεγαλύτερο έλεγχο σε ό, τι αφορά την εγκατάσταση των πολυκαταστημάτων με σκοπό να τηρούνται όλες οι νόμιμες διαδικασίες εκ μέρους τους, τα δε Περιφερειακά Συμβούλια τα οποία βάσει νομοθεσίας έχουν τον κύριο λόγο για το θέμα αυτό, να μην είναι ελαστικά στο να δίνουν εύκολα άδειες διότι όχι μόνο πλήττονται οι τοπικές αγορές αλλά εγείρονται και ζητήματα που άπτονται του ανταγωνιστικού πλαισίου λειτουργίας της αγοράς.
Πιστεύουμε ότι η Πολιτεία και οι αρμόδιοι φορείς οφείλουν να πράξουν τα δέοντα ώστε να διασφαλιστεί η τάξη και το ήρεμο κλίμα στην αγορά. Για τους λόγους αυτούς ευελπιστούμε ότι θα λάβετε σοβαρά υπόψη σας τις ανησυχίες μας εξετάζοντας με προσοχή το σοβαρό αυτό θέμα.

Ο Πρόεδρος, Γεώργιος Βαγενάς
Ο Γεν. Γραμματέας, Αντώνιος Καλοθέου

Ο πρόεδρος της ΚΡΑΝΗΣ

Ιάκωβος Νιφοράτος 

 

Related Posts