Συνεργασία Δήμων Ιθάκης και Κεφαλονιάς

Ο Δήμος Ιθάκης ενημερώνει ότι σε συνεργασία με τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Κεφαλονιάς ολοκληρώνονται οι κάτωθι μελέτες:
Α) Προμήθεια 2 δεξαμενών Νερού για την Βόρεια Ιθάκη και επισκευή δεξαμενής κάστρου βαθύ ύψους 300.000 ευρώ.
Β) Προμήθεια Νέου απορρυματοφόρου αυτοκινήτου ύψους 120.000 ευρώ.
Γ) Προμήθεια μεμβρανών εργοστασίων αφαλάτωσης ύψους 74.000 ευρώ.
Οι άνω μελέτες με την ολοκλήρωσή τους ξεκινά άμεσα η δημοπράτηση.

Related Posts