Έμεινε πρόεδρος των λογιστών ο Μιχάλης Βασιλάτος

Κατόπιν της εκλογής του Δ.Σ. της ΕΝΩΣΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ συγκροτήθηκε την 7/3/2018 σε σώμα ως εξής:
Βασιλάτος Μιχάλης ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Παπαδάτος Πλάτων ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Μενάγιας Σταύρος ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Μεσολωράς Ανδρέας ΤΑΜΙΑΣ
Τσιλιμιδού Μαρία ΜΕΛΟΣ
Δενδρινού Αλεξάνδρα ΑΝΑΠΛ.ΜΕΛΟΣ

Related Posts