Ετήσια Γενική Συνέλευση στην Αδελφότητα Πειραιά

Σύμφωνα το άρθρο 19 του καταστατικού της Αδελφότητας Κεφαλλήνων και Ιθακησίων Πειραιά καλούνται τα μέλη στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 14 Μαρτίου του 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7μ.μ. στο κτίριο μας Γρ. Λαμπράκη 144 στον Πειραιά, στον 1ο όροφο.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Κυριακή 18 Μαρτίου 2018 και ώρα 10.30 π.μ. με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, στον ίδιο χώρο.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Έγκριση Πρακτικών Προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης
Διοικητικός Απολογισμός για το έτος 2017
Οικονομικός Απολογισμός για το έτος 2017
Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής επί των πεπραγμένων για το έτος 2017
Οικονομικός Προϋπολογισμός για το έτος 2018
Ερωτήσεις –Προτάσεις

Με εντολή Διοικητικού Συμβουλίου
Η Πρόεδρος                         Ο Γεν. Γραμματέας
Μαριολένη Νεοφύτου       Νέστωρ Παπαθεοδωράτος

Related Posts