Επιστολή προς τον Εισαγγελέα Κεφαλονιάς για την ακαταλληλότητα του δρόμου της Ανωγής

Εντιμότατε κ. Εισαγγελεύ, καταγγέλλουμε όλους τους θεσμικούς παράγοντες της κεντρικής εξουσίας και τοπικής διοίκησης Δήμου, Περιφέρειας, Βουλευτή και Υπουργού χωροταξίας και περιβάλλοντος, για την αδιαφορία που επιδεικνύουν τέσσερα χρόνια στην ολοκλήρωση του επαρχιακού δρόμου Ληξουρίου-Ανωγής.
Ο επαρχιακός δρόμος είναι ακατάλληλος και επικίνδυνος προς χρήση. Έχουν συμβεί ατυχήματα, ευτυχώς μη θανατηφόρα. Έχουμε διαλύσει τα αυτοκίνητα μας και μετά από τις τελευταίες βροχοπτώσεις οι οδηγοί κινδυνεύουμε από κατακρημνίσεις λίθων και τοίχων. Ειδικά καταγγέλλουμε τους ανωτέρω για την φθορά των οχημάτων μας και την απειλή της ζωής μας στην περιοχή των Κουρουπάτων, που επί τέσσερα χρόνια το χωμάτινο οδόστρωμα εξαναγκάζει τα οχήματα να ξακρίζουν με κίνδυνο να πέσουν στο γκρεμό. Ο Σύλλογος μας και οι Πάρεδροι των χωριών της Ανωγής έχουμε κάνει τα μέγιστα για αυτό το πρόβλημα με ιώβεια υπομονή, ενώ οι θεσμικοί του τόπου κωφεύουν ασύστολα μπροστά στην σοβαρότητα και επικινδυνότητα της κατάστασης. Απευθυνόμαστε σε εσάς για τα δέοντα της δικαιοσύνης. Διαφορετικά η προστασία της αξιοπρέπειας και ασφάλεια μας θα εκτιμηθεί από εμάς με τι τρόπο θα κινηθούμε πλέον. Η υπομονή και η <κοσμιότης> μας τελειώνει σήμερα. Ευελπιστούμε στην κατανόηση σας ως τελευταίο καταφύγιο.

Το Δ.Σ. του Π.Σ. Καμιναράτων «ΑΕΤΟΣ»

ΠΡΟΣ: κον. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
Κοινοποίηση: ΥΠΟΥΡΓΟ
ΒΟΥΛΕΥΤΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΔΗΜΑΡΧΟ
ΘΈΜΑ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΣΤΑ ΚΟΥΡΟΥΠΑΤΑ. ΜΕΓΑΛΕΣ ΦΘΟΡΕΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΑΣ. ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ.

 

Related Posts