Οδηγίες για την αποφυγή δηλητηρίασης από τη χρήση φυτοφαρμάκων

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς και Ιθάκης σας ενημερώνει ότι, δόθηκαν στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν περιστατικά οξείας δηλητηρίασης από γεωργικά φάρμακα για τα έτη 2015, 2016 και 2017. Σύμφωνα με τα εν λόγω στοιχεία:
Για τα έτη 2015-2017 αναφέρθηκαν κατά μέσο όρο στο Κέντρο Δηλητηριάσεων 535,3 περιστατικά οξείας δηλητηρίασης από γεωργικά φάρμακα έναντι των 436,3 περιστατικών που καταγράφηκαν τα έτη 2012-2014. Συνολικά υπήρξαν 11 θάνατοι.
Για την εξεταζόμενη περίοδο, η πλειοψηφία των περιστατικών δηλητηρίασης οφείλονταν σε επαγγελματική έκθεση με δεύτερη συχνότερη αιτία το ατύχημα, ενώ σημαντικό ποσοστό αποτέλεσαν οι απόπειρες αυτοκτονίας μειωμένες όμως σε σχέση με τα έτη 2012-2014.
Ο μεγάλος αριθμός επαγγελματικής έκθεσης συνεπάγεται τα πλημμελή μέτρα ασφάλειας και την ελλιπή εκπαίδευση των αγροτών, γεγονός που ενισχύει την ανάγκη για καλύτερη προστασία και εκπαίδευση των αγροτών στην έκθεση από φυτοφάρμακα (εναρμόνιση με Ευρωπαϊκή νομοθεσία).
Τα παραπάνω στοιχεία αναδεικνύουν ότι το πρόβλημα των δηλητηριάσεων από γεωργικά φάρμακα είναι σοβαρό. Η Δ/νση Αγροτική Οικονομίας & Κτηνιατρικής επισημαίνει τις παρακάτω συστάσεις προς τους χρήστες φυτοφαρμάκων:
Αποφεύγουμε την αγορά και χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, εάν δεν υπάρχει λόγος.
Συμβουλευόμαστε ειδικό επιστήμονα (γεωπόνο) για την αντιμετώπιση προβλημάτων φυτοπροστασίας.
Επιλέγουμε μόνον εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (αναγράφουν επί της συσκευασίας τους αριθμό έγκρισης και το σκοπό για τον οποίο τα θέλουμε), τα οποία αγοράζουμε μόνον από ειδικά εξουσιοδοτημένα καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων.
Από τα εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα επιλέγουμε τα χαμηλότερης τοξικολογικής επισήμανσης για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.
Προμηθευόμαστε και διατηρούμε καθαρά μέσα ατομικής προστασίας (μάσκα, αδιάβροχη φόρμα, ειδικά γάντια για φυτοφάρμακα, γυαλιά, μπότες κλπ)
Τα γεωργικά φάρμακα διατηρούνται σε ειδικό αποθηκευτικό χώρο, ξηρό και δροσερό, ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.
Διαβάζουμε την ετικέτα του γεωργικού φαρμάκου πριν από κάθε χρήση και ακολουθούμε πιστά τα οριζόμενα επί της συσκευασίας.
Σε κάθε περίπτωση, κατά την χρήση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος, φοράμε τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας. Μετά τη χρήση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος, τα μέσα ατομικής προστασίας πλένονται χωριστά από τα υπόλοιπα ρούχα.
Σε περίπτωση δηλητηρίασης ζητάμε ΑΜΕΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ, επιδεικνύοντας την ετικέτα του γεωργικού φαρμάκου. Δεν λαμβάνουμε αντίδοτο εάν δεν υπάρχει κατάλληλη οδηγία ιατρού.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Related Posts