Πληρωμή Διατροφικού επιδόματος Νεφροπαθών

Σας ενημερώνουμε ότι η πληρωμή του Διατροφικού επιδόματος Νεφροπαθών-Μεταμοσχευμένων για το μήνα ΜΑΡΤΙΟ 2018, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 19 Απριλίου 2018. Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2671362703 κ. Καραδημήτρη Ιωάννα.

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

Related Posts