Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Επόπτες Ασφαλείας Κολυμβητικών Δεξαμενών

Ενημερώνουμε τους επαγγελματίες τουρισμού, σε όλες τις τουριστικές δομές που διαθέτουν πισίνα, ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου ΓΔΥ2/οικ 69553 εγκύκλιο προβλέπεται η υποχρέωση ύπαρξης εκπαιδευμένου και πιστοποιημένου προσωπικού, με την ειδικότητα «Επόπτης Ασφαλείας Κολυμβητικών Δεξαμενών».
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία*, η μη ύπαρξη Επόπτη Ασφαλείας Κολυμβητικών Δεξαμενών, δύναται να οδηγήσει σε άρση της άδειας λειτουργίας της πισίνας της τουριστικής/ξενοδοχειακής δομής, σε περίπτωση δε σοβαρού ατυχήματος , επισύρει ποινικές κυρώσεις και δύναται να μην αποζημιωθεί ο ιδιοκτήτης από την ασφαλιστική εταιρεία με την οποία συνεργάζεται. Το Επιμελητήριο Κεφαλονιάς και Ιθάκης, σε συνεργασία με τον αρμόδιο πιστοποιημένο φορέα, υλοποιούν στην Κεφαλονιά, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «ΕΠΟΠΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ» για όλες τις δομές τουρισμού, ξενοδοχειακές μονάδες, συγκροτήματα ενοικιαζομένων κατοικιών, κ.λ.π. Πρόκειται για ένα υψηλού επιπέδου πρόγραμμα εκπαίδευσης, ευέλικτο, σχεδιασμένο επί τη βάσει της μικτής εκπαίδευσης θεωρίας και πρακτικής άσκησης σε πισίνα , συνολικής διάρκειας 20 ωρών, που υλοποιείται σε 2 ημέρες από έμπειρους και καταξιωμένους εκπαιδευτές του χώρου της σωματικής ασφάλειας.
Το Επιμελητήριο Κεφαλονιάς και Ιθάκης αναγνωρίζοντας τις πολλές οικονομικές υποχρεώσεις των επαγγελματιών εξασφάλισετο όλο σεμινάριο στην πολύ ευνοϊκή τιμή των 185 ευρώ ανά εκπαιδευόμενο. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν μέχρι το τέλος του μήνα τηλεφωνικά με τους αρμοδίους εκπροσώπους του Επιμελητηρίου προκειμένου να ενημερωθούν και να εγγραφούν.
Πληροφορίες- Επικοινωνία
Κωνσταντίνος Πρέντζας 6978554144
Χρήστος Ευαγγελάτος 6973742953
Ελένη Λουκέρη 6944651580
*σύμφωνα με : α) την υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου ΓΔΥ2/οικ 69553 εγκύκλιο, που εκδόθηκε στις 6 Ιουνίου 2006 από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με θέμα «οδηγίες – διευκρινήσεις εφαρμογής των υγειονομικών διατάξεων για την λειτουργία κολυμβητικών δεξαμενών» καιβ) την υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 13143/14.07.09 εγκύκλιο, που εκδόθηκεαπό το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης, με θέμα «εφαρμογή νόμου3766/09 περί λειτουργικής τακτοποίησης και λοιπές διατάξεις των άρθρων 1 και 2 που αφορούν σε τουριστικά καταλύματα».

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου
Σταύρος Σπαθής

Related Posts