Επιτροπή Ανεπάρκειας Τουριστικών Λεωφορείων

Ανακοινώνεται ότι έχει εκδοθεί η απόφαση, περί συγκρότησης της Επιτροπής ανεπάρκειας Τουριστικών Λεωφορείων, σύμφωνα με τον Ν.2446/96. Η επιτροπή προβλέπεται ότι θα συνεδριάσει στο τέλος της προσεχούς εβδομάδας, κατόπιν πρόσκλησης των μελών της.
Μέχρι τότε καλούνται τα τουριστικά γραφεία του νησιού, να καταθέσουν στην υπηρεσία, εφόσον επιθυμούν, εγγράφως τις απόψεις τους περί της αδυναμίας μίσθωσης τουριστικών λεωφορείων για τις συγκεκριμένες ημερομηνίες, ως κάτωθι:
– 20 Μαΐου 2018
– 07 Ιουνίου 2018 και 25 Ιουνίου 2018
– 05 Ιουλίου 2018, 07 Ιουλίου 2018, 08 Ιουλίου 2018, 11 Ιουλίου 2018 και 23 Ιουλίου 2018
– 02 Αυγούστου 2018, 04 Αυγούστου 2018, 16 Αυγούστου 2018, 20 Αυγούστου 2018 και
30 Αυγούστου 2018
– 13 Σεπτεμβρίου 2018 και 27 Σεπτεμβρίου 2018
– 11 Οκτωβρίου 2018 και 25 Οκτωβρίου 2018
– 08 Νοεμβρίου 2018 και 22 Νοεμβρίου 2018.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Related Posts