Παράταση στην υποβολή φορολογικών δηλώσεων

Αυτή είναι η πιθανότερη εξέλιξη, καθώς πάνω από 2,5 εκατ. δηλώσεις δεν έχουν ακόμη υποβληθεί, πέντε ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας. Μέχρι σήμερα έχουν εκκαθαριστεί 3.4 εκατ. φορολογικές δηλώσεις.
Από αυτές οι 1.857.784 είναι μηδενικές. Το 37,5% έχει χρεωστική εκκαθάριση με τους φορολογούμενους να πρέπει να καταβάλλουν συμπληρωματικό φόρο 1.224.547.634 δηλαδή 880 ευρώ μέσο φόρο για τον καθένα. Πιστωτικές είναι οι 495.902 φορολογικές δηλώσεις ή το 13,24% των δηλώσεων που έχουν μέχρι σήμερα υποβληθεί και το μέσο ποσό επιστροφής ανέρχεται σε 338 ευρώ.

Related Posts