Πέντε υποτροφίες από το Κληροδότημα Βαλλιάνου

Η Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος «Σπυρ. Φ. Αντύπα Υπέρ της Κεφαλληνίας» ανακοινώνει ότι με την υπ΄αριθ. 379/16-5-2018 Πράξη της ενέκρινε συνολικά την χορήγηση πέντε (5) υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό και το εσωτερικό κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Η σχετική απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος εγκρίθηκε από την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων με το υπ΄αριθ. 3237/27-6-2018 έγγραφο.

Για την Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος
Η Πρόεδρος, Ιλαριανή Τζανετάτου

Related Posts