Άρση απαγόρευσης κυκλοφορίας στον Αίνο

Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα δεν ισχύει πλέον η απαγόρευση κυκλοφορίας στον Εθνικό Δρυμό Αίνου και κατά συνέπεια θα είναι ανοιχτός για όλους. Παρακαλούνται τα τοπικά ΜΜΕ όπως διευκολύνουν την ενημέρωση του κοινού.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΑΓΗΣ ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑΣ

Related Posts